Astmacenter.dk er nu lukket.

AstmaCenteret var et resultat af et projekt under www.detdigitalenordjylland.dk
Formålet med AstmaCenteret var at give børn med astma vejledning og fjernovervågning via internettet, at øge astmabørns livskvalitet og nedbringe antallet af situationer, hvor deres sygdom udviklede sig.

AstmaCenteret blev beskrevet således:

"AstmaCenteret indeholder en 'vandrejournal’ - den elektroniske astmadagbog  - som er patientens journal og samtidigt et fælles dokument for alle behandlende og rådgivende instanser. Internettet giver det enkelte barn og dets forældre direkte adgang til at læse egne data og kommunikere med professionelle behandlere samt andre børn og forældre i samme situation. Vandrejournalen indeholder alle relevante data og er derved en såkaldt elektronisk patientjournal. Det vil sige, at her  bruges kun én fælles journal i modsætning til normalsituationen, hvor både sygehus, egen læge og andre har hver deres egen journal.

Vandrejournalen gør samarbejde og kommunikation mulig på tværs af de forskellige sundhedsinstanser, idet alle data deles mellem de involverede parter. AstmaCentret medvirker således også til at skabe et sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte patient, og patienten har via internettet kun én i stedet for flere indgangsflader til behandlingen. Det sammenhængende behandlingsforløb forventes også at give et mindre ressourceforbrug med et bedre resultat."


Deltagere i projektet var:
Børneafdelingen på Aalborg Sygehus
Praktiserende læger
Astmaskolen for Børn og Unge i Ålborg
Praksiskonsulentordningen
NetDoktor A/S (nu Avaleo ApS)
Projektansvarlig var IT-SUNDHED under Nordjyllands amt/Region Nordjylland